Ευεργέτες

 

ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ

Η αείμνηση Παυλίνα Παυλίδου υπήρξε από τους σημαντικότερους ευεργέτες του Ιδρύματος, δωρίζοντας μεγάλη σε έκταση κτηματική περιουσία και σημαντικό χρηματικό ποσό προκειμένου να ανεγερθεί το νέο οίκημα του Ιδρύματος.