Ίδρυμα Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία «Άγιος Στέφανος»

Διεύθυνση: Γεωργίου Νεοφύτου 84, Μέσα Γειτονιά 4006 Τ.Κ. 51212- 3502 ΛΕΜΕΣΟΣ – ΚΥΠΡΟΣ
Τηλέφωνο:  25 725 136
Τηλεομοιότυπο: 25 725 614
Ηλεκτρονική διεύθυνση: agiostefanos@cytanet.com.cy